Header image

Leerlingen Schaersvoorde lezen voor op Kinderdagverblijf De Kabouter

AALTEN - Op dinsdag 22 maart 2011 bezoeken zes leerlingen van Schaersvoorde Kinderdagverblijf De Kabouter in Aalten. De zes leerlingen uit de tweede klassen van het VMBO lezen dan voor uit de leesboekjes die ze zelf gemaakt hebben tijdens de lessen Beeldende Vormgeving. Samen met docent Ilse Torn is contact gezocht met Kinderdagverblijf De Kabouter om uit te zoeken wat belangrijk was voor de kinderen van het kinderdagverblijf. Naast het verhaaltje zijn de plaatjes in het boek ook heel belangrijk, want kinderen moeten kunnen bekijken en daarnaast ook voelen en ontdekken. Voorlezen is een vaste activiteit van kinderdagverblijf De Kabouter. Op drie dinsdagen wordt er een uur voorleestijd gereserveerd voor leerlingen van Schaersvoorde. Een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf zal bij het voorlezen aanwezig zijn. Telkens krijgen dan ongeveer zeven kinderen een verhaaltje voorgelezen door twee VMBO-leerlingen, die dan om beurten uit hun eigen gemaakte boekje voorlezen. Daarna leest de pedagogisch medewerker ook nog een boekje voor uit het eigen bestand. Na dit voorlezen gaan de kinderen weer terug naar de groepen en evalueert de pedagogisch medewerker kort met de leerlingen hoe het gegaan is. Wat sloeg aan en zijn er nog tips voor de VMBO-ers. Als de kinderen terug zijn in de groep worden ze geobserveerd om te zien of de boekjes nog een nawerking hebben.

Ander nieuws