Header image

Kosten Nederlandse Identiteitskaart vervallen vanaf 14 jaar

AALTEN - De Hoge Raad heeft op 9 september besloten dat geen leges meer in rekening mogen worden gebracht voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Vanaf 9 september 2011 brengen wij geen kosten meer in rekening voor de aanvraag van een NIK voor personen vanaf 14 jaar. Voor jongere personen brengen wij wel kosten in rekening, omdat voor hen geen legitimatieplicht geldt. Inwoners die in de periode vanaf 29 juli tot en met 9 september 2011 een identiteitskaart hebben aangeschaft, hebben recht op teruggave van geld. De aanvraagdatum op de identiteitskaart is hierbij bepalend, niet de datum waarop de kaart is afgehaald. U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt binnen 14 dagen een brief van ons waarin wij u vragen enkele gegevens in te vullen en deze brief aan de gemeente te retourneren. De gemeente stort vervolgens de kosten van de identiteitskaart op uw bankrekening. Wanneer u een NIK voor 29 juli 2011 heeft aangevraagd, heeft geen recht op teruggave.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer (0543) 49 33 33.


Ander nieuws