Header image

Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Johan Pennings

AALTEN - Woensdag 3 juli, na afloop van de raadsvergadering, reikte burgemeester Stapelkamp een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer J.A. (Johan) Pennings uit Aalten. De betreffende raadsvergadering is de laatste vergadering waar Johan Pennings als raadslid, tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie aan tafel zit.

Johan Pennings ontvangt de versierselen die behoren bij de benoeming tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

Johan Pennings heeft zich in totaal ruim 4 raadsperiodes (1998-2002 en 2006-heden) ingezet voor de gemeente Aalten als raadslid namens de fractie van de ChristenUnie. Dat deed én doet hij met hart en ziel en op een degelijke en zeer integere wijze. Vele jaren, waaronder het laatste jaar, deed hij dat grotendeels ook als éénmansfractie, een forse extra belasting.

De dagelijkse werkzaamheden van Johan Pennings omvatten het runnen van een boerderij met varkens, melkkoeien en akkerbouw. Hij gaat dat samen met zijn dochter doen.

Opvolger van Johan Pennings voor de fractie van de ChristenUnie is Tobias Holtman. In de raadsvergadering van september wordt voorgesteld hem tot de raad toe te laten.Ander nieuws