Header image

Kinderopvang en onderwijs onder één dak!

AALTEN - Nadat een jaar geleden de verbouw van cbs De Broekhof begon, vieren Kinderopvang Bambi en cbs De Broekhof a.s. vrijdag 30 september hun officiële opening met een open huis van 18.30-21.00 uur voor iedereen die een kijkje wil komen nemen aan de Vondelstraat 11, in Aalten.

Enkele jaren geleden bleek dat bij cbs De Broekhof in de toekomst enkele lokalen leeg zouden komen te staan. In dat licht heeft Accent Scholengroep, dat al samenwerkt met Kinderopvang Bambi op buitenschoolse opvang gebied, in 2010 contact gezocht met de opvangorganisatie om een positieve invulling te vinden voor deze lokalen. Belangrijk uitgangspunt voor Accent/cbs De Broekhof was dat er een kindgerelateerde invulling gevonden moest worden, om een synergie effect te kunnen realiseren rondom de kansen van kinderen. Kinderopvang Bambi bleek daar een goede partner in te kunnen zijn en de eerste BredeSchool van Aalten werd daarbij een feit.

Al tijdens de herfstvakantie van 2010 is de bouw bij cbs De Broekhof gestart, met het realiseren van een geheel nieuw verwarmings- en klimaatsysteem in alle lokalen. In het schooljaar 2010-2011 is er verder een nieuw lokaal gebouwd, een bestaande gang verbreed tot een multi-functionele ruimte, zijn er nieuwe kantoorruimtes gecreëerd, is het ICT systeem vernieuwd, vloerbedekking vervangen, alles geschilderd en bovenal heeft de school een mooie, nieuwe hoofdingang gekregen. Al met al is er een grondige renovatie geweest, passend bij de hedendaagse onderwijseisen waardoor het schoolgebouw klaar is voor de toekomst!

Nadat cbs De Broekhof in het voorjaar van 2011 de achterste lokalen niet meer nodig had i.v.m. werkzaamheden in andere lokalen, kon de bouw en verbouw van het nieuwe kinderdagverblijf van Kinderopvang Bambi beginnen. Lokalen zijn omgetoverd tot twee groepsruimten voor kinderen van 0-4 jaar. Er zijn slaapkamers gerealiseerd, nieuw sanitair, een keuken en kantoorruimte. Ook is de afgescheiden buitenruimte volledig heringericht op kinderen van 0-4 jaar.

Door de ruimte die Kinderopvang Bambi nu tot haar beschikking heeft, kon zij ook een BSO realiseren op deze locatie. De BSO heeft twee volledig eigen groepsruimten, waarbij er één ingericht is als theater. Er kan gezongen en gedanst worden, maar ook toneelstukjes opgevoerd worden op het podium dat er geplaatst is. Kinderen kunnen zich naar hartelust uitleven op deze locatie.

Cbs De Broekhof en Kinderopvang Bambi zijn trots op het eindresultaat; de eerste BredeSchool in Aalten is gerealiseerd. Als BredeSchool zien beide partijen kansen om van elkaar te leren, optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en kennis om zo een nog beter en sterker opvang- en onderwijsaanbod te kunnen bieden aan de Aaltense kinderen.Ander nieuws