Header image

Katholieke Ouderenbeweging in Aalten 40 jaar

AALTEN- In 1971 namen een aantal katholieken in Aalten het initiatief om te komen tot een bejaardensoos. Het was oorspronkelijk vooral een gezelligheidsclub. Maar in 1979 werd de behartiging van de culturele en sociale belangen van ouderen officieel als doelstelling in officiële statuten vastgelegd. De voormalig soos werd toen ook onderdeel van de landelijke Katholieke Bond van Ouderen, de KBO. Dit jaar bestaat de KBO in Aalten dus 40 jaar. Dat wil men niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is een jubileumcommissie aan het werk gegaan en die is gekomen met een jubileumuitgave van het KBOekje, het maandelijkse nieuws- en informatieblad van de Aaltense KBO. Hoofdmoot van die uitgave vormt een kroniek over 40 jaar ouderenbeweging in Aalten. Daarin wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen, die de ouderenbeweging in de loop van de jaren heeft doorgemaakt. Was er aanvankelijk slechts aandacht voor ontspanning, nu ligt het accent veel meer op informatieverstrekking en belangenbehartiging. En dat gebeurt thans niet alleen maar meer plaatselijk, maar ook regionaal en landelijk. Eveneens beperken de werkzaamheden zich niet meer tot de eigen kring, maar wordt er op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau nauw samengewerkt met de andere bonden. Maar de ontspanning wordt ook heden ten dage niet vergeten. Zo vindt er vanaf de oprichting van de bejaardensoos tot nu toe elke week een kaart- en spelmiddag plaats. Sinds kort kan er zelfs gebiljart worden. De viering van het jubileum vindt plaats op zaterdag 8 oktober a.s. Er is dan om 11.00 uur een eucharistieviering in de Sint Helenakerk, gevolgd door een gezellige middag in zaal Leuven, waar onder mee de cabaretgroep Hoe?Zo! uit Vorden zal optreden met een programma, grotendeels in het dialect.Ander nieuws