Header image

K.B.O. Bredevoort opgegaan in KBO Aalten

AALTEN - De Katholieke Bond voor Ouderen heeft tot voor kort haar eigen afdeling gehad in Bredevoort. Het ledenaantal werd helaas steeds minder en ook was het moeilijk om actieve bestuursleden te vinden. Om die reden is een samengaan met de KBO Aalten onderzocht en tot tevredenheid van alle partijen ook zo tot stand gekomen.

De KBO-Bredevoort had nog een aardig banksaldo en het bestuur besloot om een aantal verenigingen welke maatschappelijk actief zijn in Bredevoort hiermede te steunen. Ook de stichting Beheer Bredevoorts Nieuws mocht een donatie ontvangen.Ander nieuws