Header image

Jeugdzorg gaat on tour met Tha Bus

AALTEN-Zie je een oude gele Amerikaanse schoolbus voorbij komen? Grote kans dat het Tha Bus, de ‘Jeugdzorg on tour’ bus is! Van november 2009 tot en met mei 2010 brengt Tha Bus een bezoek aan 10 middelbare scholen in Gelderland. In de bus zitten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg en hun begeleiders. In hun gastlessen geven zij de scholieren een indruk van wat jeugdzorg kan betekenen. Op 13 april 2010 bezoekt Tha Bus het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten aan de Slingelaan 28. Met welke hulpvragen kun je nu bij jeugdzorg terecht? En waarom zou je er naartoe stappen? Wat heb je er eigenlijk aan? Om dit soort vragen te beantwoorden, werken een heleboel instellingen mee aan de gastlessen: Pactum, Tactus, Lindenhout, Hoenderloo-groep, Entréa, MEE Oost Gelderland, Iriszorg, AMK, de kindertelefoon en Zorgbelang Gelderland. Gewoon jeugdzorg Maar niet de instellingen vertellen het verhaal, dat doen juist jongeren zelf. Hun persoonlijke verhalen laten zien dat ze eigenlijk gewone jongeren zijn; ze gaan naar school, sporten of spelen in een bandje. Dit kan voor andere jongeren de drempel verlagen om zelf hulp te vragen bij jeugdzorg als dat nodig mocht zijn. Op sommige scholieren kan de impact van de verhalen groot zijn. Omdat zij zelf met problemen kampen, of iemand kennen die hulp nodig heeft. Soms hebben deze kinderen al de aandacht van de school en jeugdzorg, soms blijkt nu voor het eerst dat dit nodig is. Omdat zowel de zorgcoördinatoren van de school, als een medewerker van Bureau Jeugdzorg aanwezig zijn, krijgen deze kinderen ook snel de aandacht die ze verdienen. Programma 13 april 2010 Christelijk College Schaersvoorde Aalten Locatie Slingelaan 10.45 – 11.05: Openingsact door rapper Se7en 11.05 – 11.55: Module 1 gastlessen 11.55 – 12.25: Pauze 12.25 – 13.15: Module 2 gastlessen 13.15 – 13.35: Afsluiting De gastlessen op het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten gaan over allerhande jeugdzorg gerelateerde onderwerpen. Vanuit verschillende jeugdzorginstellingen, o.a. Lindenhout, Zorgbelang en MEE Oost-Gelderland vertellen jongeren de scholieren uit eigen ervaring wat jeugdzorg voor hen betekent. Daarnaast behandelen medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wat kindermishandeling allemaal in kan houden en geven medewerkers van de instelling Iriszorg voorlichting over het onderwerp ‘kinderen van verslaafde ouders’. Verder behandelt de Kindertelefoon het onderwerp ‘relaties’. Wil je meer weten over Tha Bus, kijk dan op: www.thabus.nl. Deze site is speciaal ontworpen voor de bustour en volledig afgestemd op de doelgroep jongeren. Je vindt er onder meer filmpjes van elk busbezoek en van de gastsprekers, muziek en de exacte bezoektijden.

Ander nieuws