Header image

Jeugdinloop in Ons Huis Bredevoort?

BREDEVOORT - Het bestuur van 'Ons Huis' wil het gebouw weer midden in de Bredevoortse samenleving te brengen. Letterlijk staat het gebouw aan de rand van de stad, maar figuurlijk moet het midden in de Bredevoortse samenleving komen. Het bestuur is bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Het moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud, voor alle inwoners van Bredevoort. Een plek waar u graag naar toe wilt gaan. Als voorschot op de definitieve plannen brengt het bestuur van Ons Huis alvast wat ideeën naar buiten.  Er zijn plannen om een jeugd inloop op te zetten. Deze inloop is gericht op de jeugd die weinig andere mogelijkheden heeft om zich te vermaken. De jeugd tot 12 jaar kan terecht bij de Boemerang, vanaf 16 jaar bij het jongerencentrum ’t Centrum. Daar tussen is eigenlijk niets. Dat proberen Ons Huis op te vangen. Vrijdagavond 10 september is er een informatie avond voor de genoemde groep. Het opzetten van een inloopavond voor jongeren doet het bestuur om diverse redenen. 1. Behoud van deze jongeren voor Bredevoort. Indien er niets is zullen zij elders hun vertier gaan zoeken. Dit kan zijn in de buurtschappen of in Aalten. Hebben zij daar eenmaal hun plek gevonden dan zal het wat minder waarschijnlijk worden dat ze vanaf 16 jaar naar ’t Centrum zullen gaan. 2. Het uiteenvallen van klasgenoten van groep 8. Het zal nu mogelijk zijn om als klasgenoten van groep 8 wat gemakkelijker bij elkaar te komen en elkaar niet uit het oog te verliezen. Dit wil nog wel eens voorkomen als de jongelui de diverse richtingen op gaan in het voortgezet onderwijs. 3. Betrokken  blijven bij Bredevoort. Dit kan gestalte krijgen door bijvoorbeeld het organiseren van thema avonden voor de bezoekers van het jeugdhonk. 4. Omdat er geen alcohol verkocht wordt in het jeugdhonk, wordt de verleiding om dit te nuttigen, uitgesteld. Het bestuur heeft de laatste maanden al een aantal overleg rondes gehad met een aantal jongeren. Hierbij waren ook de jongerenwerkster van gemeente Aalten en het bestuur van ’t Centrum betrokken. Van het Oranje Fonds hebben heeft 'Ons Huis' subsidie gekregen van € 4.500,- die hiervoor deels gebruikt gaat worden.  Er komt ook nog een officiële aanvraag voor een bijdrage van de gemeente. Nu is het zaak om de ruimte in Ons Huis hiervoor in te richten. Dit met behulp van een aantal jongeren. Daarnaast moet het een en ander ook “officieel” geregeld worden. In overleg met de jongeren zal er een soort van vereniging worden opgericht. Het bestuur zal dan gevormd worden door de jongeren.  Dan zal er bekeken worden of het een vereniging met leden gaat worden. Het bestuur van Ons Huis hoopt dat u als ouders dit initiatief wilt steunen en dit onder de aandacht van uw kinderen wil brengen. Vrijdagavond 10 september om half acht is er een informatieavond waarbij ideeën meer dan welkom zijn

Ander nieuws