Header image

ISWI-banenplanmedewerkers wijzen mogelijkheid op baan af

AALTEN - Met teleurstelling heeft de gemeente Aalten kennisgenomen dat haar zeven ISWI-banenplanmedewerkers de hun aangeboden kansen dreigen voorbij te laten gaan. Naar aanleiding van de aangenomen motie van de gemeenteraad worden de medewerkers begeleid bij het zoeken naar een dienstverband buiten de gemeente Aalten. Dit omdat binnen de gemeentelijke organisatie geen passende reguliere vacature is of zal ontstaan. Om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden is een individueel begeleidingstraject opgestart met het re-integratiebedrijf Connecting2U. Deze week heeft de gemeente Aalten bericht ontvangen dat een verzoek voor een voorlopige voorziening is ingediend bij de rechtbank. Wethouder Johan Teeuwsen: "Met het begeleidingstraject voeren we de motie van de raad uit. Het verbaast mij dat mensen in deze tijd een serieus arbeidsaanbod afwijzen". Het individuele begeleidingstraject begint met een oriëntatiefase van zes weken. Deze periode krijgen de medewerkers de mogelijkheid werkervaring op te doen binnen een of meerdere bedrijven van Connecting2U. Connecting2U heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn. Dit doen zij bijvoorbeeld ook voor de gemeente Doetinchem. In gezamenlijk overleg met de medewerker wordt bepaald welke functie het best aansluit bij zijn of haar kwaliteiten. Hierna volgt de werkervaringperiode van drie maanden waarin praktijkervaring in de gekozen beroepsrichting kan worden opgedaan. Daarna, in april 2012 wanneer het huidige banenplan afloopt, kan afhankelijk van de inzet van de medewerker een arbeidsovereenkomst worden afgesloten bij Connecting2U of een van haar partners. Na de eerste afwijzing heeft Connecting2U een nieuw aanbod gedaan met concrete banen. Desondanks hebben de medewerkers ervoor gekozen juridische stappen te ondernemen. Overigens heeft een andere banenplanmedewerkster de baan die haar is aangeboden is bij Sociaal Cultureel Werk Dinxperlo wel aanvaard. Een andere deelnemer van het banenplan is in dienst getreden bij de gemeente Aalten als sporthalbeheerder. Het begeleidingstraject zou op maandag 14 november 2011 van start gaan. Hoewel alles al wekenlang bekend was heeft de gemeente Aalten de laatste werkdag voordat de ISWI-banenplanmedewerkers zouden beginnen met hun oriëntatiefase, een brief ontvangen van hun advocaat. Hierin stond dat de medewerkers ’s maandags niet zouden starten met het aangeboden begeleidingstraject. Op dinsdag 22 november 2011 heeft hun advocaat een verzoek ingediend voor het treffen van een voorlopige voorziening. Omdat het werk dat de medewerkers deden bij de gemeente Aalten inmiddels niet meer beschikbaar is, is ander werk gezocht. De directeur van ISWI heeft de gemeente medegedeeld dat op zijn initiatief en zijn rekening een advocaat is ingeschakeld. Dit heeft ertoe geleid dat burgemeester Berghoef de medebestuursleden van ISWI gevraagd heeft zich te beraden op de ontstane situatie en dit te agenderen voor een volgende vergadering.  

Ander nieuws