Header image

Inzameling snoeihout in de gemeente Aalten

AALTEN - Ook dit najaar wordt er in de gemeente Aalten weer snoeihout opgehaald na telefonische opgave bij ROVA. De najaarinzameling van dit jaar is op vrijdag 19 oktober. Om snoeihout te laten ophalen moet u zich aanmelden. Wanneer geen afspraak is gemaakt wordt het snoeihout NIET meegenomen! Als u snoeihout wilt aanbieden, dan kunt u uiterlijk woensdag 17 oktober voor 17.00 uur een afspraak maken met het Klantcontactcentrum van ROVA, via telefoonnummer (038) 427 37 77 of via e-mail klantenservice@rova.nl. Op basis van de aanmeldingen worden routes ingedeeld. Nogmaals: snoeihout waarvoor geen afspraak is gemaakt, wordt niet meegenomen. Let u bij het aanbieden van het snoeihout op de volgende aanbiedvoorschriften:
  • Bied het snoeihout handzaam gebundeld aan vóór 07.00 uur. Snoeihout in plastic zakken wordt niet meegenomen.
  • De bundel mag een maximale lengte hebben van 1,5 meter en mag niet meer wegen dan 25 kg.
  • Er mag per adres niet meer worden aangeboden dan 3 m3.
  • Bielzen, tuinhekken, stammen en takken met een doorsnede van meer dan 20 cm worden niet meegenomen
Heeft u vragen over de inzameling, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van ROVA, telefoonnummer (038) 427 37 77 of e-mail klantenservice@rova.nl. In verband met het inplannen van de routes worden aanmeldingen ná woensdag 17 oktober 17.00 uur niet meer in behandeling genomen.

Ander nieuws