Header image

Inventarisatie wensen gemeentelijke sportaccommodaties

AALTEN - De gemeente Aalten wil graag weten welke wensen er leven op gebied van sportaccommodaties en of de sport naar tevredenheid uitgeoefend kan worden. Eind april is een brief gestuurd alle huurders van de gemeentelijke sportaccommodaties. Hierin werden zij verzocht de wensen, voor zover ze passen binnen de kaders van de sportnota, aan ons door te geven. Dit kan nog tot 20 mei 2011. Daarna worden de wensen in een totaaloverzicht samengevoegd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij mevrouw B. Rensen (0543) 49 32 57 of b.rensen@aalten.nl

Ander nieuws