Header image

Internetpeiling over college in Aalten

AALTEN - De Progressieve Partij wil dat ook de bevolking betrokken wordt bij de collegevorming. De afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk het voor de gemeente is dat er een stabiel en deskundig college aantreedt dat de naam van de gemeente Aalten weer een positieve klank bezorgt. De samenstelling van dat college wordt in het huidige politieke systeem uitsluitend bepaald door de fracties die gevormd zijn na de verkiezingen. Eigenlijk zou de mening van de bevolking er meer toe moeten doen. De Progressieve Partij wil een bescheiden bijdrageleveren aan de invloed en mening van de inwoners van de gemeente Aalten over de samenstelling van het nieuwe college. Vandaar dat de progressieven op hun website een enquete geplaatst hebben. Die is te vinden op www.progressieve-partij.nl . De inwoners van de gemeente Aalten kunnen daar hun stem uitbrengen op diverse varianten voor een college in de komende vier jaar.

Ander nieuws