Header image

Innovatieve afvalwaterzuivering met watertuin in Dinxperlo

DINXPERLO - Waterschap Rijn en IJssel vervangt de verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Dinxperlo. Voor de nieuwe installatie wordt gebruik gemaakt van de innovatieve energie- en ruimtebesparende Nereda®-technologie. Hiervoor heeft advies- en ingenieursbureau DHV vandaag opdracht gekregen. Met de opdracht is een bedrag van circa 8 miljoen euro gemoeid. De bouw van de installatie wordt geïntegreerd met plan Brüggenhütte. Hier richt het waterschap samen met de gemeente Aalten het terrein van de voormalige vuilstort in als een publiek toegankelijke watertuin en groengebied.

Efficiënt zuiveren met modernste technologie Met de nieuwe technologie verloopt de zuivering van het afvalwater veel effectiever en efficiënter en is de benodigde installatie beduidend kleiner. ‘Deze combinatie was voor ons de reden te kiezen voor deze innovatieve methode. Naast het feit dat we met deze technologie minder ruimte nodig hebben, besparen we op de langere termijn op energie en kosten. Voordelen die doorwerken in onze efficiëntie en naar het milieu’, aldus Philip Schyns, projectmanager bij Waterschap Rijn en IJssel. De kracht van de Nereda-technologie zit in speciale bacteriën die groeien in geconcentreerde, compacte korrels. Bij traditionele zuiveringsmethoden wordt afvalwater gezuiverd door bacteriën in vlokken. Deze zijn na zuivering veel minder snel uit het gezuiverde water te halen dan de korrels.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, (energie)-efficiency, duurzaamheid en samenwerking zijn belangrijk voor het waterschap. Het waterschap werkt nauw samen met de gemeente Aalten om een aantrekkelijk gebied te maken dat tegelijk met de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie ontwikkeld wordt. Het door Nereda gezuiverde afvalwater stroomt straks in mooie water- en rietpartijen door een openbare watertuin.

Het Nationaal Nereda Onderzoeksprogramma DHV-directeur Piet van Helvoort: ‘De technologie wordt internationaal gezien als een doorbraak op het gebied van afvalwaterzuivering en men verwacht dat de technologie zal uitgroeien tot de nieuwe wereldstandaard.’ Het waterschap is via het Nationaal Nereda Onderzoeksprogramma (NNOP) nauw betrokken bij de doorontwikkeling van deze vinding van de Technische Universiteit Delft. Het NNOP is een samenwerkingsverband van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), TU Delft, DHV en vijf andere waterschappen. De ontwikkeling is financieel ondersteund vanuit diverse nationale en Europese subsidieprogramma’s, waaronder het watertechnologieprogramma van Agentschap NL. DHV is blij dat Nederlandse waterschappen kiezen voor deze innovatie van eigen bodem. ‘Er is internationaal een sterk groeiende belangstelling voor deze Nederlandse technologie en deze innovatie kan uitgroeien tot een belangrijk exportproduct. In het buitenland is niets zo overtuigend als referenties op eigen bodem’, aldus Van Helvoort, ‘dit versterkt ook de beweging die we in Nederland met de Topsector Water willen inzetten.’Ander nieuws