Header image

Inloopbijeenkomst over de verbetering van de Lage Heurnseweg, Casperstraat en Sondernweg

AALTEN - De gemeente Aalten nodigt u uit voor een inloopavond over verbeteringen aan de Lage Heurnseweg, Casperstraat en Sondernweg. U kunt bij ons binnenlopen op donderdag 1 november tussen 18.00 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt 7 te Aalten. Wij heten u van harte welkom. Vorig jaar is de N819 tussen Dinxperlo en Aalten afgewaardeerd naar 60km/u. Naar aanleiding van deze afwaardering is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie op de Lage Heurnseweg, Casperstraat en Sondernweg. Hieruit is gebleken dat het wenselijk is om aanvullende maatregelen te nemen om op de betreffende wegen de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente is daarom voornemens om op de Lage Heurnseweg, Casperstraat en Sondernweg rode fietssuggestiestroken aan te leggen met een rode slijtlaag. Dit zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers en door de versmallende werking zorgt dit ook voor een snelheidsremmend effect. Om aan de inrichtingsrichtlijnen te voldoen, is het wenselijk om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Op het gehele traject tussen Dinxperlo en Aalten is de gemeente voornemens om vier plateaudrempels te realiseren op kruispunten waar ongevallen zijn gebeurd, of waar andere knelpunten worden ervaren. De betreffende kruisingen zijn:
  • Lage Heurnseweg - Stegerdijk
  • Casperstraat – Apenhorsterweg – Geunstraat
  • Sondernweg – Kruisdijk
  • Sondernweg – Akkermateweg
Ook worden er op het gehele traject een viertal optische drempels gerealiseerd om het attentieniveau van de weggebruiker te verhogen. Op de bovengenoemde kruispunten worden ook de bochten aangepast aan de daarvoor geldende richtlijnen. De uitvoering van de asfaltwerkzaamheden staat voor dit jaar gepland. De bijeenkomst heeft geen programma of centrale presentatie: u kunt gewoon binnenlopen tussen de aangegeven tijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Medewerkers van de gemeente Aalten zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten. Mocht het bovenstaande niet voldoende duidelijk zijn, dan kunt u tijdens deze inloopavond toelichting krijgen over het voorgestelde ontwerp. Uiteraard horen wij graag wat u van de maatregelen vindt. U kunt uw mening tijdens de inloopbijeenkomst aan een van de medewerkers kenbaar maken. Indien noodzakelijk wordt het ontwerp hierop aangepast. De tekeningen van de bovenstaande maatregelen treft u hier aan

Ander nieuws