Header image

Informatie over testament en nalatenschap in Dinxperlo

DINXPERLO- Op donderdagmiddag 25 november a.s. wordt in de Mantelzorgsalon Aalten, gevestigd in Café Restaurant De Sander in Dinxperlo, een informatiemiddag gehouden over testament en nalatenschap.

Mr. P.R. Moerland, notaris bij Notariskantoor Moerland te Dinxperlo, komt uitleg geven over testament en nalatenschap. De nalatenschap omvat alles wat iemand aan schulden en bezit achterlaat na zijn overlijden. Volgens de regels van het wettelijk erfrecht erft de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner automatisch alles. De kinderen kunnen pas aanspraak maken op hun erfdeel na overlijden van de langstlevende echtgenoot of partner. Wilt u een andere verdeling van uw nalatenschap dan de wet voorstelt, dan kunt u dat beschrijven in een testament of wilsbeschikking, vastgelegd door de notaris in een notariële akte. Tijdens deze middag krijgt u te horen wat u allemaal kan regelen en hoe dit in zijn werk gaat. Natuurlijk kunt u al uw vragen over dit onderwerp aan de notaris stellen.

Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is welkom. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is gratis en voor de bezoekers staat de koffie en thee klaar!

De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers van alle leeftijden; mensen die voor iemand uit hun omgeving zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. De mantelzorgsalon is gevestigd in Café Restaurant De Sander, Aaltenseweg 73 in Dinxperlo. Voor meer informatie bel met de VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl.Ander nieuws