Header image

Hond voor de klas op C.B.S. ’t Warmelinck in Aalten

AALTEN - Op dinsdag 15 en 22 mei is er een SnuffelVrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 1/2 van C.B.S. ’t Warmelinck aan de Kruisdijk met als doel om een veilige omgang tussen hond en kind te creëren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren.

In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt als kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. Hoe dat moet, wordt uitgelegd bij het Sophia SnuffelCollege. SnuffelVrijwilliger Sylvia Engelbregt-Kleijn komt daarvoor samen met haar IJslandse hond Flikka naar ’t Warmelinck. In drie lessen leert zij de kinderen de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren.

Bij het eerste bezoek laat Sylvia de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt Flikka mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Spelenderwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met honden uitgelegd. Alle kinderen die dat willen, mogen oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van de lessenreeks krijgt iedereen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

Indien u als leerkracht, ouder of vrijwilliger interesse heeft in het Sophia SnuffelCollege, kijk dan op www.sophiasnuffelcollege.nl. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de Sophia-Vereeniging via telefoonnummer 020 - 623 61 67 of stuur een e-mail naar snuffelcollege@sophia-vereeniging.nl. Aan het project zijn voor basisscholen geen kosten verbonden, zodat de lessen voor ieder kind toegankelijk zijn.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij het Sophia SnuffelCollege op C.B.S. ’t Warmelinck. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sophia-Vereeniging via 020 - 623 61 67, 06-120 222 48 (Yvonne Stroomer, projectcoördinator) of snuffelcollege@sophia-vereeniging.nl.Ander nieuws