Header image

Gregoriaanse koorzang in R.K. St. Helenakerk Aalten

AALTEN - Sinds enige jaren worden er voor de koren van de parochies in Oost Gelderland korendagen georganiseerd, speciaal bedoeld voor koren, die gregoriaans en/of latijnse muziek zingen Tijdens deze korendagen kunnen de koorleden elkaar ontmoeten, met elkaar zingen en kennismaken met onbekend repertoire. Dit keer vindt de korendag in Aalten plaats en wel op zaterdag 6 maart a.s. Vanaf 9.30 uur zullen in de R.K. Helenakerk aan de Dijkstraat de zangers en zangeressen samen repeteren en zingen onder leiding van Valentijn Smit, onder meer docent aan de ArtEZhogeschool te Enschede. Medewerking wordt verleend door het R.K. Herenkoor Sint Caecilia van de Helenaparochie uit Aalten. De sluiting is om 12.45 uur met een korte viering. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Ander nieuws