Header image

Geloofgemeenschap Sint Helena Aalten in de veertigdagentijd

AALTEN - Sinds enkele jaren organiseert de Sint Helenaparochie verschillende activiteiten gedurende de veertigdagentijd. Die tijd, ook wel vastentijd genoemd, is van oudsher een periode van bezinning.

De volgende activiteiten worden georganiseerd: 1. Gevangen zitten? Dat kan letterlijk, gevangen zitten in een cel, maar in figuurlijke zin komt het veel vaker voor. Bijvoorbeeld gevangen zitten in je werk, in je hoofd, in je lijf, in je idealen enz. Hierover zal pastor Hetty Bresser op woensdag 23 maart om 19.00 uur in het Schepersveld, Loohuisweg 5 een inleiding houden. Vervolgens is er een meditatieve wandeling, waarin twee aan twee gekozen opdrachtje met elkaar uitgevoerd zullen worden, afgewisseld met een tijdje wandelen zonder woorden te wisselen. De avond eindigt met een evaluatie en zal tegen 21.30 uur afgesloten worden. Een ieder is hierbij van harte welkom.

2. Lezing over kruiswegstaties. Pastor Capucao heeft de afgelopen enkele door hem geschilderde kruiswegstaties tentoongesteld. Felle kleuren, oosterse symboliek en een mystieke uitdrukking zijn opvallend daaraan evenals het gebruik van het Yin- en Yangsymbool. Pastor Dave Capucao zal komen vertellen waarom heeft hij zijn beleving van de lijdensweg van Jezus zo op doek gezet. Dat gebeurt op donderdag 31 maart, ’s avonds om 20:00 uur het parochiecentrum achter in de R.K. Kerk aan de Dijkstraat. Ook hierbij is een ieder van harte welkom.

3. Vastenactie. Naast deze activiteiten voert de Sint Helenageloofsgemeenschap in het kader van de Vastenactie dit jaar weer een campagne voor een project in de Filipijnen, waar pastor Dave Capucao vandaan komt. Het is een vervolg op het project, dat verleden jaar zo succesvol is verlopen. Dit keer is het doel tien jonge mensen te laten afstuderen aan een High school om ze zo een kans te geven een betere toekomst op te bouwen. Zij zullen worden ondersteund met studiebeurzen en ook persoonlijk begeleid worden. Iedere financiële bijdrage hiervoor is van harte welkom en kan worden overgemaakt op rek. nummer 1091.81.964 t.n.v. R.K. Kerkbestuur onder vermelding van “Help Dave helpen”Ander nieuws