Header image

Gebruik materialen van gemeente Aalten voor activiteiten

AALTEN - De gemeente Aalten stelt momenteel materialen beschikbaar aan organisaties van evenementen, festiviteiten, wedstrijden etc. Het gaat om verkeersborden en verkeershekken, dranghekken, een muziekkoepel, een parasol of podium.
Besloten is tot een andere handelwijze met ingang van 1 januari 2012, namelijk:
  • de gemeente stelt voor wegafzettingen en verkeersmaatregelen verkeersborden en rood/witte verkeershekken, gratis beschikbaar;
  • dranghekken worden niet langer beschikbaar gesteld;
  • de muziekkoepel in Dinxperlo: voornemen om dit over te dragen aan de private sector;
  • de parasol in Bredevoort: voornemen om dit over te dragen aan de private sector;
  • het gemeentelijke podium kan gehuurd (overeenkomst) worden tegen een tarief van  € 500,-- voor iedere 3 dagen of een gedeelte daarvan, dus: 1 dag tot en met 3 dagen =  € 500,--;  4 dagen tot en met 6 dagen = € 1.000,-- etc.
Voor de genoemde eigendommen geldt de volgende handelwijze: Het in gebruik geven van verkeershekken en -borden, in geval van evenementen, festiviteiten, wedstrijden etc., wordt opgenomen bij de vergunningverlening. In alle andere gevallen geschiedt de ingebruikgeving rechtstreeks door de beheerder van de eigendommen zijnde de afdeling Werken, team Buitendienst aan de Derde Broekdijk 1e te Aalten. Verdere eigendommen van de gemeente worden, op welke wijze dan ook, niet meer in gebruik gegeven. Aanvragers worden hiervoor verwezen naar de private sector.
 

Ander nieuws