Header image

Estinea presenteert boek op seminar

AALTEN - Op woensdag 17 november organiseert Estinea een seminar over zelfsturend leren. In de Pol in Aalten komen ruim 125 beleidsmakers in zorg en onderwijs, P&O en HRM functionarissen, opleidingsadviseurs, docenten en praktijkopleiders bijeen om van gedachten te wisselen.

Het zal gaan over de mogelijkheden en kansen om zelfsturend leren te maken tot een instrument om het rendement van aanwezige kennis in organisaties te verhogen en om medewerkers aan organisaties te binden.

Estinea heeft de afgelopen jaren een eigen model ontwikkeld om zelfsturend leren te faciliteren. Gebleken is dat in de organisatie veel meer talenten en vaardigheden aanwezig zijn dan iedereen voor mogelijk had gehouden. En dat, als dat goed wordt georganiseerd, het delen van die kennis kan leiden tot een organisatie waarbij medewerkers profiteren van de kwaliteiten van hun collega’s om zo zelf beter te worden in het bieden van ondersteuning aan hun cliënten.

In grote lijnen heeft Estinea het opleidingsbeleid, waarbij met externe (vaak dure) docenten en trainers werd gewerkt, vervangen door een leerbeleid waarbij de dagelijkse praktijk en de eigen collega’s samen voor een leeromgeving zorgen waar op een efficiënte en effectieve manier kennis wordt verworven en praktische vaardigheden worden aangeleerd. Centraal staat dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces.

Estinea stelt haar ervaringen met dit model aan anderen beschikbaar in de vorm van een boek ‘Wat je wordt, bepaal je zelf’. Aan het eind van het seminar wordt het eerste exemplaar van dit boek aangeboden aan mevrouw Iris van Bennekom, directeur langdurige zorg bij het ministerie van VWS.Ander nieuws