Header image

Estinea gaat nieuw bouwen

AALTEN-Het huidige hoofdkantoor van Estinea aan de Herenstraat in Aalten wordt belangrijk uitgebreid. De benodigde percelen zijn daarvoor al eerder aangekocht. In de tweede helft van november worden de bestaande opstallen gesloopt. Op 1 december 2011 gaat de schop de grond in om de nieuwe huisvesting te realiseren.

Op dit moment is het centraal bureau van Estinea gevestigd op verschillende locaties in het centrum van Aalten. Als de nieuwbouw straks voltooid is, zullen alle bestuurlijke en ondersteunende diensten weer onder één dak gehuisvest zijn en kan efficiënter worden samengewerkt.

Maar minstens zo belangrijk is dat het nieuwe hoofdkantoor moet gaan functioneren als het‘clubhuis’ van Estinea. De zorgorganisatie spant zich al jaren in om haar cliënten met een verstandelijke beperking optimaal in de lokale samenleving te integreren. Dat betekent decentraal wonen, anoniem in huizen in gewone wijken. Dit beleid is de afgelopen jaren bijzonder succesvol gebleken. Een gevolg daarvan is dat medewerkers steeds individueler zijn gaan werken in de woningen van hun cliënten. Het nieuwe ruime hoofdkantoor voorziet straks in een ontmoetingsplek en vergadercentrum voor de Estinea medewerkers en vormt ook het Estinea gezicht naar buiten. De bovenverdieping wordt in gebruik genomen als opleidingslocatie.

Het nieuwe kantoor biedt straks ook een tiental werkplekken voor cliënten. Zij zullen post rondbrengen, de catering verzorgen, kopieer- en printwerk voor hun rekening nemen en nog veel meer ondersteunende taken verrichten. Naast het kantoor zelf zullen op eigen terrein ook een groot aantal parkeerplekken worden gerealiseerd. Op 9 november zijn de buurtbewoners bijgepraat en tot in detail van de bouwplannen op de hoogte gesteld.

Algemene informatie Estinea Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Dat is de opdracht die we bij Estinea hebben gesteld. We ondersteunen cliënten in de Achterhoek en Twente. Die kunnen daardoor, ondanks hun beperkingen, toch zoveel mogelijk hun eigen keuzes maken en hun leven zo zelfstandig mogelijk inrichten. Dat geldt voor mensen met een lichte beperking als voor mensen met een ernstige meervoudige handicap. Bij Estinea draait het om mensen. Om cliënten natuurlijk, maar ook om medewerkers en vervolgens om de lokale gemeenschap, waar we deel van uitmaken. Zorgen doen we voor elkaar.Ander nieuws