Header image

Estinea en VSO Het Aladon onder één dak

AALTEN - Op dinsdag 1 november 2011 ondertekenden het bestuur van Voorgezet Speciaal Onderwijs Het Aladon, de gemeente Aalten en Stichting Estinea een intentieverklaring en een huurcontract. Binnenkort realiseert Het Aladon de definitieve huisvesting op de Hoven in Aalten.

Het VSO is tijdelijk gehuisvest in de Aladnahal te Aalten. Een renovatie van die hal staat voor de deur. Met het bestuur van het VSO "Het Aladon" is overeenstemming om op de Hoven nr 9 te Aalten de definitieve huisvesting te realiseren door gebruik te maken van een (onder-)huurconstructie met Estinea. Na een lange zoektocht van allerlei locaties, blijkt de Hoven voor alle partijen een uitermate geschikte plek.

Uitermate geschikt vanwege de positie van dit type onderwijs in de toekomst (mogelijke samenwerking, rijksbeleid, krimp etc.) versus beschikbaarheid en eigendomsverhouding. In de contacten met Estinea is de vraag gesteld in hoeverre zij binnen de haar beschikbare accommodaties iets kunnen betekenen voor het VSO.

Het beleid van Estinea is er namelijk op gericht om op meer plekken kleinschalige dagactiviteiten te organiseren. Om die reden biedt Estinea de mogelijkheid om het gebouw de Hoven 9 te Aalten, in gebruik als dagactiviteitencentrum, te delen met een partner. De directie van Het Aladon, als ook het bevoegd gezag De Onderwijsspecialisten zijn enthousiast over deze optie. Op deze locatie kan een samenwerkingsverband tussen Estinea en Het Aladon optimaal worden uitgewerkt.

Het gebouw aan de Hoven is eigendom van de Woonplaats. De Woonplaats heeft een huurovereenkomst met Estinea voor 10 jaar, deze loopt tot 10 oktober 2018. Onder handhaving van het lopende contract wordt een onderverhuurcontract gesloten tussen de gemeente en Estinea voor het deel dat in gebruik genomen wordt door Het Aladon.

Het Aladon is nu tijdelijk gehuisvest in de Aladnahal in Aalten. Het is de bedoeling dat zij uiterlijk in januari 2012 de nieuwe locatie betrekken. Doordat Estinea de locatie deelt met Het Aladon worden meerdere ruimten gezamenlijk gebruikt. Estinea en Aladon maken afspraken over de verdeling van de ruimte. Meerdere ruimten worden gemeenschappelijk gebruikt. De locatie van het Aladon aan het Magnoliaplein blijft gehandhaafd als hoofdvestiging.Ander nieuws