Header image

Erik Lammers nieuwe voorzitter volleybalvereniging Aalten

AALTEN - Eind juni werd Erik Lammers tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Aaltense volleybalvereniging AAA BOVO met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij volgt daarmee Wim van Ipenburg op, die aftrad vanwege het bereiken van de statutair vastgelegde maximumleeftijd van 70 jaar.

Erik Lammers (50) is een BOVO-veteraan die nog altijd competitie speelt en eind jaren tachtig deel uitmaakte van de gouden lichting van BOVO die toen op het hoogste niveau (eredivisie) speelde. In het veld is hij meestal de spelverdeler en die rol hoopt hij de komende jaren ook als BOVO-voorzitter te vervullen. De afgelopen jaren verzorgde Erik Lammers het wedstrijdsecretariaat.

Wim van Ipenburg is in twee periodes in totaal 17 jaar voorzitter van BOVO geweest. In die tijd heeft hij zich met name ingezet voor verdere professionalisering van BOVO, dat nu met ruim 300 leden een van de grotere sportverenigingen in Aalten is. Als dank voor zijn verdiensten werd Wim van Ipenburg benoemd tot erelid.Ander nieuws