Header image

Eerste jongerenvoucher in Aalten uitgereikt

Burgemeester Berghoef heeft op 8 juli 2010 de eerste jongerenvoucher in de gemeente Aalten uitgereikt aan Sandra Wassink van Ami Kappers. Een jongerenvoucher is een waardebon met een waarde van € 2500,- voor werkgevers die een jongere tot 27 jaar voor minimaal zes maanden aannemen. De werkgever kan hier bijvoorbeeld loonkosten, scholing of begeleiding van betalen. Ami Kappers gaat de het bedrag gebruiken om een leerling-kapster verder op te leiden. De jongerenvoucher is bedoeld om werkgevers te stimuleren jongeren in dienst te nemen. In deze economisch zware tijd is het voor jongeren extra lastig een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daarom hebben gemeenten, werkgeverskoepels, Kamer van Koophandel, onderwijs, kenniscentra en UWV Werkbedrijf in de regio Gelderland-Midden het initiatief genomen een regionale aanpak ontwikkelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De jongerenvoucher is een onderdeel van deze aanpak. In totaal hebben 100 werkgevers zich ingeschreven voor 170 vouchers. Op basis van dit succes is besloten om boven op de 50 uit te delen vouchers nog eens 25 vouchers beschikbaar te stellen. Kijk voor meer informatie op www.versbloedcadeau.nl.

Ander nieuws