Header image

De vlag kan uit bij AVA’70 in Aalten

AALTEN - Het gezicht rood van de spanning en de glinsterende ogen van AVA-voorzitterJan Rademaker, vertelden feitelijk het hele verhaal. Dinsdag 8 november 2011 bleek een uiterst belangrijke datum zijn in de geschiedenis van de Aaltense atletiekvereniging. Even na 22:00 uur nam de gemeenteraad van Aalten het besluit, dat AVA`70 haar zo lang gewenste nieuwe atletiekbaan krijgt. Met 14 stemmen voor en 7 tegen werd het amendement aangenomen, dat de aanleg van een sportterrein voor AVA mogelijk maakt, omdat er m.i.v. 2012 geld wordt vrijgemaakt in de gemeentelijke begroting.   Toen het College van B. en W. onlangs de begroting voor 2012 presenteerde, was daarin geen euro voor de aanleg van een atletiekbaan in opgenomen. Hierop nam de Progressieve Partij (P.P.) het initiatief om een amendement in te dienen. De Partij van de Arbeid, de Christen Unie en het C.D.A. konden zich hierin ook goed vinden, waardoor er voldoende steun was, voor dit initiatief . Het amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen en betekent dus, dat er groen licht is gegeven voor de aanleg van een 300-meter atletiekbaan op de huidige locatie. De aanwezige AVA-bestuursleden mochten vele welgemeende felicitaties in ontvangst nemen. Daarnaast werden er natuurlijk ook de nodige bedankjes uitgedeeld aan de gemeenteraadsleden, die het amendement steunden.   Zonder anderen ook maar iets te kort te doen, is het met name voorzitterJan Rademakergeweest, die alle lof verdiend voor het bereikte resultaat. Talloze gesprekken voerde hij de afgelopen jaren met politieke partijen, wethouders en andere vertegenwoordigers. En telkens ging het in het zicht van de haven weer mis. Rademaker hield echter, misschien soms ook wel tegen beter weten in, vol en bleef vertrouwen op een goede afloop. Mede dankzij zijn  nimmer aflatende optimisme en zijn veelvuldige lobbyen is het er dan nu toch van gekomen. AVA`70 gaat een drukke, maar mooie toekomst tegemoet, want behalve de aanleg van een prachtige baan, zal er ook een nieuw clubgebouw worden gebouwd.

Ander nieuws