Header image

Cursus Bedrijfshulp verlening in Aalten

AALTEN- Op maandag 11 april 2010 van 18.00 tot 21.30 uur start er in Aalten bij voldoende deelname een cursus bedrijfshulpverlening voor beginners. De deelnemers worden getraind in de kennis en vaardigheden van de onderdelen eerste hulp bij ongelukken en brandveiligheid.

De cursus bestaat uit twee avonden namelijk het verlenen van eerste hulp bij ongelukken waaronder dus EHBO en reanimatie met AED en een tweede avond over brandbestrijding en ontruiming.

Bij de EHBO komen de meest voorkomende en levensbedreigende situatie aan de orde waarin snel handelen van een BHV-ers gewenst is om de persoon vervolgens door ambulance personeel of een dokter verder te laten behandelen.

Bij de brandbestrijding wordt vooral aandacht besteed aan het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere personen in bedrijf of instelling; Het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleningsinstanties in bedrijf of instelling. Voor beide onderdelen wordt een apart examen afgelegd. De beide examens bestaan uit een praktijk en een theoriegedeelte. Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen een certificaat “bedrijfshulpverlener”. Een certificaat maakt aantoonbaar voor uw werkgever dat u als werknemer over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. De cursuskosten voor deze twee bijeenkomsten inclusief examen bedragen € 110,= per persoon.

Na het volgen van de basisopleiding bedrijfshulpverlening kan u bij calamiteiten optreden en het in gang zetten van de (hulpverlening) procedures. De bedrijfhulpverlener dient jaarlijks een herhalingscertificaat te behalen. Tijdens deze herhalingscursus komen alle onderwerpen uit de basiscursus korter aanbod. Na afloop van deze cursus en na het goed doorlopen van een praktijk examen krijgen de deelnemers een herhalingscertificaat. Deze herhalingsles is dit jaar gepland op maandag 2 mei 2011 van 18.00 tot 21.30 uur in De Ahof. De kosten hiervoor zijn € 70,= per persoon

Voor verdere informatie of opgave kunt U terecht bij de stichting voor Sociaal Cultureel Werk, Basis- en Volwasseneneducatie in de gemeente Aalten, Polstraat 9 in Aalten. Tel. 0543-473993/475046.Ander nieuws