Header image

Commissaris van de Koningin Cornielje bezocht gemeente Aalten

AALTEN – Commissaris van de Koningin in Gelderland de heer Cornielje heeft een officieel bezoek aan de gemeente Aalten gebracht. In het begin van de middag werd de heer Cornielje en het college van burgemeester en wethouders ontvangen op het gemeentehuis in Aalten. Na het gesprek met B&W heeft de heer Cornielje, het college van burgemeester en wethouders en enkele raadsleden een bezoek gebracht aan het dagactiviteiten centrum de Hoven van Estinea.

Op de Hoven werd de heer Cornielje welkom geheten door de heer Bax. Daarna hebben de gasten kunnen zien wat Estinea mensen met een verstandelijke beperking te bieden heeft in de sfeer van dagactiviteiten. Op het dagactiviteitencentrum worden arbeidsmatige activiteiten aangeboden. Dat kan industrieel werk in een beschermde omgeving zijn zoals inpakken, montage of assemblage. Mensen met een ambachtelijke inslag maken producten als houten speelgoed, gebruiksartikelen en kunstvoorwerpen. Binnen Estinea zelf werken cliënten in bijvoorbeeld tuinonderhoud of postbezorging en wordt en van alles gebakken. Tijdens de dagactiviteiten is er behalve begeleiding ook aandacht en ruimte voor persoonlijke verzorging.

Na het bezoek aan het dagactiviteiten centrum de Hoven bracht de heer Cornielje een informele ontmoeting gehad met de Industriekring Aalten en Dinxperlo. (IKAD). De IKAD is een vereniging welke  zich ten doel stelt de belangen te behartigen van de leden in de huidige gemeenten Aalten en Dinxperlo. De ruim honderd leden van de IKAD zijn gevestigde ondernemingen die werkzaam zijn in de industrie, handel en nijverheid alsmede van de grotere dienstverlenende bedrijven, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De heer Cornielje kreeg van de IKAD een aantal dillemas voor geschoteld waar de IKAD graag van zou zien dat de provincie daarmee aan het werk gaat. Het ging dan om onderwerpen als:

  • Bereikbaarheid en omsluiting van de achterhoek.
  • Gebrek aan technisch personeel en met name een gebrek aan mensen met een ouderwetse LTS opleiding, het onderwijs zal daar mede met de werkgevers een antwoord op moeten gaan vinden.
  • De bevolkingskrip hoewel de heer Cornielje voorziet dat het in de provintie eerder om een stabilisatie zal gaan dan om een krip van de bevolking betekend dit wel dat de bevolking zal vergrijzen. D0e provincie denkt dat vind dat bestaande bedrijventerreinen revitaliseert moeten worden maar dat voor nieuwe bedrijven terreinen gemeentes in regionaal verband zouden moeten gaan samenwerken.

Als laatste woonde de heer Cornielje een bijzondere raadsvergadering bij in het gemeentehuis in Aalten waar de volgende onderwerpen op de agenda stonden:

  • infrastructuur (o.a. doortrekking A15/ verlenging A18) Hier over verwacht de heer Cornielje dat in het voorjaar de laatste beslissingen zullen worden genomen en dat realisatie nu echt dichtbij is
  • zorg, jeugd en welzijn Met name de jeugdzorg wat nu nog voor een grootdeel door de provincie word geregeld is iets wat bij de gemeentes terecht gaat komen. Dit is een keuze die gemaakt is in Den Haag na een lobie van de vereniging van Nederlandse Gemeentes. Dat dit een zware klus zal gaan worden voor de kleinere gemeenten werd wel duidelijk uit de discussie die over dit onderwerp werd gevoerd.  De provincie wil voor het zo ver is wel zorgen voor de nodige overdracht van de knowhow.
  • samenwerking regio en provincie. Die samenwerking zal hopelijk na de laaste verkiezingen net zo goed blijven als het al was.
  • De heer Cornielje sloot af met de woorden dat het een moeilijke tijd gaat worden door alle bezuinigingen die er nog aan zitten te komen, met name op onderwerpen als hoe om te gaan met de bevolkingskrimp / stabilisatie en vergrijzing van de inwoners in de Achterhoek zullen de gemeenteraads leden nog voor moeilijke keuzes komen te staan. De heer Cornielje sprak tot de gemeenteraadsleden nog de wijze woorden:  U bent goed in het maken van keuzes daarom bent u gekozen. In luxe tijden is het makkelijk besturen en om keuzes te maken de komende jaren zal dat niet mee gaan vallen en zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten gaan worden.

[nggallery id=106]Ander nieuws