Header image

Burgemeester Berghoef herbenoemd

AALTEN - Op 1 juli 2011 heeft Hare Majesteit de Koningin besloten burgemeester Berghoef opnieuw te benoemen als burgemeester van de gemeente Aalten. De Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, de heer Cornielje, heeft dit per brief bevestigd.

De gemeenteraad adviseerde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder al burgmeester Berghoef opnieuw voor te dragen als burgemeester van de gemeente Aalten. Sinds 1 oktober 2005 is de heer Berghoef burgemeester van de gemeente Aalten. Op 1 oktober 2011 begint hij aan zijn tweede periode. Voor deze dag legt hij opnieuw de voorgeschreven eed/verklaring en belofte af aan de heer Cornielje. Burgemeester Berghoef is blij met de herbenoeming: “Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet”.Ander nieuws