Header image

BredeSchool Bredevoort in de steigers!

BREDEVOORT- Basisschool ’t Bastion uit Bredevoort heeft besloten in de nabije toekomst breder voort te willen in de vorm van een BredeSchool. In het voortraject is zeer zorgvuldig gezocht naar partners om de nieuwe BredeSchool gedegen handen en voeten te geven. Deze zoektocht kwam uit bij de partijen Bambi (organisatie voor o.a. kinderopvang en buitenschoolse opvang) en Doortje (peuterspeelzaal van de Stichting Aaltense Peuterspeelzalen). De drie partijen zullen gezamenlijk werken aan een totaalpakket van onderwijs en opvang voor alle Bredevoortse kinderen van 0 tot 12 jaar. Hiermee speelt de BredeSchool in op een gat in de markt in Bredevoort; op dit moment immers is er géén kinderdagverblijf in het Achterhoekse vestingstadje. Uniek aan dit gegeven is het feit dat het Daltonprincipe (’t Bastion is gecertificeerd Daltonschool) wordt omarmd door alle BredeSchool-partners. Gevolg is dat de bijzondere constructie zal ontstaan van Brede Daloton School. Eén van de meest in-het-oog-springende meerwaardes zal zijn ‘de zorg’. Door bundelingen van krachten is het immers mogelijk om zorgleerlingen nóg eerder en nóg vollediger in beeld te krijgen, teneinde een optimaal zorgplan voor de betreffende leerling te hanteren. Mede hierom is voor de initiatiefnemers duidelijk dat met name de Bredevoortse jeugd enorm veel baat zal hebben bij de totstandkoming van de Bredevoortse BredeSchool. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er zelfs plannen zijn richting de begeleiding van jeugd die inmiddels naar het Voortgezet Onderwijs gaat. Op woensdag 8 september j.l. is er afgetrapt in de vorm van een gezamenlijke studieochtend. De teams van Bambi, Doortje en ’t Bastion hebben uitgebreid met elkaar kennis gemaakt en hebben zich georiënteerd op een gemeenschappelijke visie voor de BredeSchool. Zonder hiermee te veel te zeggen, kan worden opgemerkt dat de Bredevoortse BredeSchool ’t Bastion ‘in de steigers staat’ en de ‘bouw’ is begonnen. De ontwikkelingen richting een BredeSchool lopen parallel aan de ontwikkelingen van een nieuw te bouwen Kulturhus in Bredevoort. De plannen voor dit Kulturhus, aansluitend bij het huidige hoofdgebouw van ’t Bastion, zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De nieuwe multifunctionele accommodatie (Kulturhus, sport en BredeSchool) die zal ontstaan, zal een enorme verrijking zijn voor de leefbaarheid van Bredevoort!Ander nieuws