Header image

Bewonersonderzoek over de afvalinzameling

AALTEN - In september laat de gemeente Aalten een bewonersonderzoek uitvoeren. Aan 1.000 huishoudens wordt gevraagd wat hun mening is over de dienstverlening van de afvalinzameling. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de evaluatie van het huidige afvalbeleid. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken waar, indien mogelijk, verbeteringen aangebracht kunnen worden in de afvalinzameling.

De 1.000 ondervraagde huishoudens kunnen de enquête schriftelijk óf digitaal invullen en krijgen hiermee de gelegenheid mee te denken over de afvalinzameling van de toekomst! U draagt immers zorg voor het scheiden van afval en helpt de gemeente hiermee om afvalkosten te verlagen en milieuwinst te realiseren. ‘Afval scheiden is goud!’

De uitkomsten van de bewonersonderzoeken worden eind dit jaar verwacht.Ander nieuws