Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten

AALTEN - De gemeenteraad van Aalten heeft op dinsdag 16 oktober vergaderd. Tijdens deze vergadering is een bijzondere begraafplaats aangewezen aan de Sondernweg 8 in Aalten. In aansluiting daarop zijn ook beleidsregels voor bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een gewijzigde aanpak voor het Masterplan Lijkbezorging. Bijzondere begraafplaats Sondernweg In aansluiting op eerder goedgekeurde aanvragen van bijzondere begraafplaatsen op eigen terrein heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek voor een bijzondere begraafplaats voor het perceel Sondernweg 8 in Aalten. Daarnaast heeft de gemeenteraad beleidsregels voor bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond vastgesteld. In tegenstelling tot het voorstel heeft de raad niet ingestemd met het voorstel om de bevoegdheid tot aanwijzing van gronden voor een bijzondere begraafplaats aan het college van burgemeester en wethouders over te dragen. Masterplan Lijkbezorging Begin 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie toekomst lijkbezorging gemeente Aalten. Hierin stond een onderzoeksopzet beschreven en werd aangegeven dat naar verwachting in december 2012 een masterplan aan de raad voorgelegd zou worden. In verband met het ingewikkelde onderwerp wordt voorgesteld de aanpak te wijzigen, het project te faseren en een nieuwe planning vast te stellen. Deze planning wordt gebaseerd op ervaringen die worden opgedaan tijdens een eerste fase van het ruimingsbeleid op begraafplaats Berkenhove en de Oude begraafplaats Dinxperlo. Ook werd voorgesteld graven bij het ruimingsbeleid te betrekken waarvan de graftermijn nog niet is verlopen, of nooit zal verlopen, maar die niet meer worden onderhouden en/of bezocht. De gemeenteraad heeft ingestemd met de gewijzigde aanpak van het Masterplan Lijkbezorging. Het CDA en de ChristenUnie stemden tegen het voorstel. Interpellatiedebat werkervaringsplan Wanneer een raadslid of fractie een collegelid of het voltallige college wil aanspreken op een actueel onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering voorkomt, kan diegene een interpellatiedebat aanvragen. Een interpellatiedebat is een ingelast debat in een raadsvergadering. De fractie van de PvdA heeft gebruik van dit recht gemaakt om het college te bevragen over de regievoering van het werkervaringsplan, de informatievoorziening van het college naar de gemeenteraad en de positie van de portefeuillehouder als voorzitter van het ISWI. De portefeuillehouder heeft hierop uitvoerig antwoord gegeven en wees erop dat het college heeft aangegeven dat samen met de gemeenteraad een nieuw werkervaringsplan wordt opgesteld. Daarnaast heeft de portefeuillehouder toegezegd dat hij op korte termijn met een stappenplan komt om te komen tot een nieuw werkervaringsplan. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 53 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws