Header image

Aftrap unieke samenwerking tussen scholen in de Euregio

AALTEN- Op dinsdag 22 maart 2011 vindt de aftrap plaats van een unieke samenwerking tussen (v)mbo scholen in de Euregio. Deze start vindt plaats op de vmbo-locatie Stationsplein van het Christelijk College Schaersvoorde aan de Landbouwstraat 1 te Aalten, waarbij ook de partnerscholen uit Bocholt en Isselburg, vertegenwoordigers van de Euregio, de gemeente Aalten en Bocholt, de Duitse onderwijsinspectie en vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven aanwezig zullen zijn. Sinds drie jaar is de afdeling vmbo van de locatie Stationsplein in gesprek met vertegenwoordigers van de Euregio, de Verbundschule Isselburg ( Haupt- und Realschule =vo) en het Berufskolleg West uit Bocholt (school voor mbo). De insteek voor dit project was en is om te kijken hoe wij van elkaar kunnen leren, gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten, de taal van elkaar kunnen gebruiken en om internationale stages te organiseren. De uitkomst van de besprekingen is een uniek project geworden in de grensregio. Leerlingen van de Verbundschule Isselburg volgen 20 weken lang met leerlingen uit Dinxperlo de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO) op de vmbo-locatie in Aalten. De PSO-lessen zijn voor de Nederlandse leerlingen bedoeld om hen voor te bereiden op het maken van een keuze tussen de beroepsgerichte vakken, die Schaersvoorde aanbiedt. De Duitse leerlingen kennen dit in hun land niet, maar doen dus nu op een Nederlandse school deze unieke ervaring op.

De lessen worden gegeven in de Nederlandse taal waarbij de Nederlandse leerlingen als tolk optreden.

Met het Berufskolleg West uit Bocholt gaan het vmbo Schaersvoorde samenwerken met name in het derde en vierde leerjaar. Op het Berufskolleg worden vakken gegeven, die wij niet aanbieden, bijv. een kappersopleiding en schilderen. Schaersvoorde daarentegen heeft opleidingen en machines tot zijn beschikking die het Berufskolleg niet heeft en waarmee zij hun leerlingen wel graag kennis willen laten maken. Als onze leerlingen in Bocholt op school zijn wordt les gegeven in de Duitse taal, komen de Duitse leerlingen in Nederland dan is het onderwijs in de Nederlandse taal. Het Berufskolleg ziet verder als voordeel van deze samenwerking dat hun leerlingen ervaring opdoen met de Nederlandse manier van lesgeven, die nogal afwijkt van de Duitse manier. De leerlingen zullen in de toekomst ook in tandemverband stage gaan lopen aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens. Op dinsdag 22 maart is de officiële aftrap van dit project op de locatie Stationsplein. ’s Morgens ontmoeten de leerlingen en de begeleidende docenten elkaar en gaan ze alvast aan het werk. Vanaf 12.30 uur ontvangen wij de genodigden en laten wij hun zien wat het project inhoudt. Dit gebeurt door in groepjes de praktijklokalen te bezoeken en daar te bekijken hoe de leerlingen in Nederlandse/Duitse tandems aan het werk zijn.Ander nieuws