Header image

Activiteiten rondom de Dag van de Leerplicht

AALTEN - Op donderdag 17 maart word voor de achtste keer de Dag van de Leerplicht gevierd. Tijdens de Dag van de Leerplicht staan word stil gestaan bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben zich te ontwikkelen en een diploma te behalen. Ook in de gemeente Aalten wordt aandacht besteed aan de Dag van de Leerplicht. Wethouder Rijks bezoekt samen met een jongerenwerker en de leerplichtambtenaar leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde. Op de Dag van de Leerplicht wordt om 9.15 uur de locatie van Christelijk College Schaersvoorde in Dinxperlo bezocht. ’s Middag brengen ze een bezoek aan een locatie in Aalten. Het thema voor deze dag is: meer succes door samen te werken. Uitgaande van de belevingswereld van jongeren zijn de klasgenoten en het groepsgebeuren belangrijk om wel of niet met plezier naar school te gaan. Het hebben van een leuke klas en goede docenten verhoogt de kans voor leerlingen om optimaal te presteren. Wethouder Rijks en de jongerenwerker organiseren een activiteit die hierop aansluit. Samenwerken in een groep staat hierbij centraal. Samenwerken houdt onder andere in dat je met elkaar moet praten, elkaars grenzen aangeeft en accepteert en plezier met elkaar kunt beleven. Op deze manier ervaart een leerling hoe zijn of haar bijdrage in de groep is en hoe anderen invloed hebben op de prestaties. Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook een recht. Zo maak je met een diploma op zak straks meer kans op een leuke en passende baan. Gemeenten en scholen organiseren allerlei acties om zoveel mogelijk leerlingen op het primaire, voortgezet en middelbare onderwijs en hun ouders hiervan bewust te maken. Hierdoor wordt gestimuleerd door te zetten en dat diploma ook daadwerkelijk te behalen. Iedere gemeente vult de dag naar eigen inzicht in.

Ander nieuws