Header image

Aanleg glasvezelnetwerk Aalten gestart

AALTEN - De bouw van het glasvezelnetwerk in Aalten gaat begin november starten. Wethouder Johan Teeuwsen van de gemeente Aalten gaf hiervoor afgelopen dinsdag het officiële startsein. Hij zette de eerste schop in de grond bij de eerste wijkcentrale van Aalten. “Dit nieuwe glasvezelnetwerk gaat veel voordelen brengen voor gemeente Aalten. Ik voorspel dat we binnenkort niet meer zonder kunnen. Het zal de standaard worden in de digitale wereld, daarom ben ik blij dat Aalten er een voortrekkersrol in neemt.” Aldus de wethouder.

Begin november wordt gestart met de aanlegwerkzaamheden. Het totale project zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen. Alle huishoudens ontvangen ruim van tevoren een informatiepakket en een brief van Glashart waarin wordt aangegeven wanneer de schouw-en graafwerkzaamheden in hun straat gaan plaatsvinden.

De rol van de gemeente in het glasvezelproject is dat zij dit een goed initiatief vindt en het praktisch ondersteunt. Dit door een adviserende en toezichthoudende rol op zich te nemen tijdens de aanleg. De gemeente Aalten gaat er op toezien dat de aanleg van het glasvezelnetwerk voldoet aan alle daarvoor geldende normen en dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Bijvoorbeeld door het met andere projecten te combineren waar de bestrating toch al voor opgebroken moet worden.

Er zijn nog steeds Aaltenaren die zich niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement. Misschien beseffen ze zich niet dat ze een mooie kans mislopen. Want als nu een glasvezelabonnement wordt afgesloten, dan is de aansluiting gratis. Huishoudens kunnen zich aanmelden totdat de werkzaamheden in de straat beginnen. Melden ze zich daarna aan, dan worden de aansluitkosten wel in rekening gebracht. Dat kan oplopen tot enkele honderden euro’s… en dat zou toch zonde zijn….Ander nieuws