Header image

Aaltense Commissie bezwaarschriften

AALTEN - Op woensdag 30 maart vindt er een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. De uit onafhankelijke leden bestaande commissie bezwaarschriften is belast met het horen van de indieners van een bezwaarschrift en het hierover adviseren van het bestuursorgaan (de raad, het college, de burgemeester of de heffingsambtenaar).

De agenda van deze hoorzitting ziet er als volgt uit: 14.30 uur. Bezwaarschrift d.d. 5 februari 2011 van Stichting Natuur en Milieu Aalten, Bilderdijkstraat 37, 7121 VK in Aalten, gericht tegen het besluit d.d. 28 december 2010 van gemeente Aalten tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Stichting Estinea in Aalten voor het kappen van een esdoorn aan de Herenstraat 21 in Aalten.

De op deze agenda betrekking hebbende stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling Bestuur, team Bestuurlijk, Juridische Zaken in het gemeentehuis, locatie Markt 7 in Aalten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaarschriften, de heer P.H.T. Ikink, telefoonnummer (0543) 49 33 59.Ander nieuws