Header image

Aalten zoekt dichters voor dichtregels.

AALTEN - De gemeente Aalten wil het vestingverleden van het Middeleeuwse stadje Bredevoort meer onder de aandacht brengen. In dit kader zijn onlangs een aantal kunstzinnige en informatieve elementen aangebracht op ’t Zand in Bredevoort. De komende maanden verschijnen langs de Kruittorenstraat vijf bootjes waarop dichtregels te lezen zijn. De gemeente Aalten is op zoek naar het beste gedicht. Dichtregels op bootjes In de berm van de Kruittorenstraat komen in totaal vijf cortenstalen bootjes te liggen. Ze verwijzen naar de gebeurtenissen rond het Beleg van Bredevoort in 1606. In één zijkant van elk bootje komt een dichtregel te staan. De vijf dichtregels vormen samen een geheel. De dichtregels hebben betrekking op de geschiedenis van Bredevoort. Per bootje kunnen maximaal 40 karakters worden aangebracht. De letters worden uit het bootje gestanst, waardoor het landschap erachter te zien is. 500 euro voor het winnende gedicht De schrijver van het gedicht, dat wordt uitgevoerd op de bootjes, ontvangt van de gemeente Aalten een bedrag van 500 euro. Maar vanzelfsprekend is de eer om het betreffende gedicht uitgevoerd te zien in de bootjes van groter belang. De gedichten worden beoordeeld door een speciale commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van het Poëziecentrum Nederland, Bredevoorts Belang, de Bredevoortse boekhandelaren en de gemeente Aalten. Het project in Bredevoort wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland. Indienen van het gedicht De gedichten kunnen ingediend worden tot en met 31 mei 2010, dit kan: - Per post naar: de gemeente Aalten, ter attentie van Ingrid Oonk, Postbus 119, 7120 AC Aalten - Per e-mail naar: i.oonk@aalten.nl Voor vragen over de prijsvraag kunt u bellen naar (0543) 49 31 50 of kijken op www.aalten.nl.

Ander nieuws