Header image

Aalten wil afstemming over koopzondagen

AALTEN - Op verzoek van winkeliers(verenigingen) worden jaarlijks zondagen en feestdagen aangewezen waarop de verplichte zondagssluiting niet geldt, de zogenaamde koopzondagen. De Gemeente Aalten wil dat de lokale winkeliersverenigingen FAM/Aalten, BREM/Bredevoort en IODUS/Dinxperlo een collectieve aanvragen indient. De Gemeente Aalten wil op deze manier een betere afstemming onder de winkeliers verenigingen bevorderen. Om ook afzonderlijke winkeliers in de gelegenheid te stellen een aanvraag in te dienen verzoekt de Gemeente Aalten deze vóór 1 oktober 2010 schriftelijke in te dienen. Vervolgens de gemeente een beslissing nemen over een collectieve aanwijzing van de koopzondagen in 2011.

Ander nieuws