Header image

Aalten in Oorlogstijd nu verkrijgbaar op DVD

AALTEN - Eind november 2003 verscheen de film: “Aalten in Oorlogstijd”, met uniek filmmateriaal over Aalten tijdens en kort na de tweede wereldoorlog. Deze film werd geleverd op VHS-videoband en is nu in het kader van 65 jaar bevrijding leverbaar op DVD. Op een aantal filmspoelen waarop beelden van Aalten stonden bleken unieke opnamen te staan van gebeurtenissen tijdens en kort na de oorlogsjaren. Zo zien we filmbeelden van Rotterdamse kinderen die in Aalten verbleven na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Deze kinderen hadden op 14 mei het bombardement van hun stad meegemaakt en velen waren als gevolg daarvan nerveus en overspannen. Predikanten uit de Maasstad zochten contact met de kerken in Aalten. Zo ontstond hier een Comite dat pleeggezinnen zocht waar de kinderen enige weken konden verblijven om wat tot rust te komen. In de film zien we beelden hoe de kinderen na enige weken vakantie alhier weer naar het station worden gebracht door hun pleegouders. Verder unieke beelden van de aankomst van de evacuees uit Scheveningen op 12 januari 1943. Scheveningen werd “Sperrgebiet” en de meeste woningen in deze oude vissersplaats moesten worden ontruimd. Zo kwam op 12 januari 1943 een trein vol evacuees in Aalten. Het waren veelal ouderen en met name ook vrouwen met kinderen, waarvan de mannen op zee waren. We zien de aankomst per trein in Aalten met veel Scheveningse vrouwen in klederdracht. Uniek zijn de filmbeelden van de vier klokken uit de Ned. Hervormde kerk Aalten, de zgn. klokkenroof, op 18 februari 1943. We zien de klokken op het grasveld liggen van de kerk. De filmopname is kort, dit vanwege de schaarste aan het filmmateriaal in die jaren. Wel bekend zijn de foto’s van de LW (Landwachters), dit zijn gewapende NSB-ers. Nu zijn ook filmbeelden boven water gekomen van deze ‘foute’ Aaltenaren. Kort na de bevrijding van Aalten op 30 maart 1945 moesten deze Landwachters voor straf achter een bord lopen met de tekst: Land Wachters = Landverraders met in het Engels de tekst: Dutch Traitors. De LandWachters liepen een strafronde door Aalten vanaf de Landstraat, richting Kostersbult naar de Markt. Vreugdevolle beelden zien we in de film van de Bevrijdingsoptocht Aalten, waarschijnlijk gemaakt rond de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina, eind augustus in het bevrijdings- jaar 1945. We zien in beeld o.a. de muziekvereniging Excelsior Barlo en leerlingen van de St. Jozefschool Aalten. Tevens beelden van de eerste herdenking van de fusillade bij de Aaltense Tol. 46 politieke gevangenen werden net over de grens van Aalten op het terrein van de gemeente Wisch gefusilleerd (De Bark). Bij deze beelden wordt in de film een interview gemonteerd met ,de inmiddels overleden, Jacob Fries. Na de oorlogsperiode 1940 – 1945 zien we opnamen uit het jaar 1995; Aalten 50 jaar bevrijd. Ook is een interview met Bertus ter Maat, van de Bodendijk, in deze film opgenomen. Ook is er aandacht voor het inmiddels gerealiseerde onderduikers- en verzetsmuseum: ‘Markt 12’. De film is van deskundig commentaar voorzien door Wim Geesink. De DVD heeft een speelduur van 60 minuten en is voorzien van een kleuromslag met diverse afbeeldingen en is te koop voor 10 euro. Verkoopadressen: Chr. Boekhandel ‘Pelgrim’ (voorheen: De Fakkel) Hogestraat 21, Aalten en bij de VVV-Aalten, Landstraat 24, Aalten.

Ander nieuws