Header image

Kees de Blok vertelt over de watersnoodramp 1953 in Aalten

AALTEN - Kees de Blok vertelt op woensdag 17 april over de watersnoodramp van 1 februari 1953. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij Het Noorden in Aalten. De toegang is gratis.

Een orkaan met windkracht 12 over een periode van 32 uur, in combinatie met springtij, leidde op zondagnacht 1 februari 1953 tot een ramp van grote omvang in het zuidwesten van ons land. Vele dijken braken door en het water had vrij spel. De mensen waren verrast door de kracht van dit natuurgeweld en velen konden zich niet meer redden. Er waren meer dan 1800 slachtoffers, waaronder ook veel kinderen. De materiële schade was immens.

In een presentatie van een klein uur brengt Kees de Blok vooral de situatie op het eiland Goeree-Overflakkee in beeld en licht deze toe. Dit gezien vanuit de persoonlijke ervaring van de spreker. De beelden spreken voor zich en zijn slechts een kleine afspiegeling van wat zich werkelijk heeft afgespeeld. Een tweetal fragmenten van een radio-interview met direct betrokkenen vormen ook onderdeel van de presentatie.

Excursie watersnoodmuseum

Een uitgebreidere indruk krijgt men bij een bezoek aan het watersnoodmuseum in Ouwerkerk op het eiland Schouwen Duiveland. Dit museum is gehuisvest in de vier caissons, die zijn afgezonken in het laatste te dichten dijkgat.

ADW houdt op 18 mei haar jaarlijkse dagexcursie naar onder andere het watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk. Opgave hiervoor is mogelijk tijdens de avond in Aalten.

Foto watersnood: Middelharnis 1953Ander nieuws