Header image

Oproep: deelnemers discussie grootschalige energieopwekking

OOST GELRE - Om in 2030 energieneutraal te zijn is grootschalige energieopwekking nodig. Zoals windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa. Maar waar willen we deze installaties in onze gemeente hebben? En onder welke voorwaarden? Hoe maken we hier goede afspraken over? We organiseren drie bijeenkomsten waarin we het antwoord op deze vragen willen formuleren. De eerste bijeenkomst is op 14 mei om 19.30 uur bij HRZ ’t Zwaantje.
 

Logo Energieneutraal Oost Gelre

Net zoveel energie duurzaam opwekken als we verbruiken. Die 

ambitie delen we met de andere gemee

nten in de Achterhoek. Dat begint thuis en bij bedrijven met energie besparen door de woning of het bedrijf goed te isoleren, energiezuinige apparaten te gebruiken en minder gas te verbruiken. En ook door het opwekken van energie met zonnepanelen of een warmtepomp. Maar er is meer nodig.
 

Om in 2030 energieneutraal te zijn is meer nodig dan alleen energie besparen of zelf opwekken. We kunnen niet zonder grootschalige energieopwekking. Voorbeelden daarvan zijn windmolens, zonneparken of installaties voor biomassa. Door deze installaties komt de energieopwekking als het ware boven de grond en daarmee verandert het landschap.
 

Windmolen
Windmolens, zonneparken, en installaties voor biomassa zijn voorbeelden van grootschalige opwekking van energie.
 

In de komende drie bijeenkomsten willen we duidelijk krijgen op welke manier we deze grootschalige energieopwekking gaan toepassen in Oost Gelre. Daarvoor gaan we in drie bijeenkomsten in gesprek met inwoners, bedrijven en belangenorganisaties als LTO, de energiecoöperaties en de Dorpsbelangenorganisaties. De centrale vraag is: waar en onder welke voorwaarden willen we grootschalige energieopwekking in Oost Gelre?
 

Drie bijeenkomsten op 14 en 31 mei en 5 juli


Er zijn drie bijeenkomsten: maandag 14 mei bij HRZ ’t Zwaantje in Lichtenvoorde en op 31 mei in De Mattelier in Groenlo. We willen de bijeenkomsten goed voorbereiden. Daarom het verzoek om u uiterlijk 7 mei aan te melden voor de bijeenkomsten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail).


Op 5 juli is er een afrondende bijeenkomst. Daar worden de resultaten gepresenteerd die de inbreng vormen voor het opstellen van een beleids- en uitvoeringsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de toepassing van grootschalige energieopwekking in Oost Gelre.

 Ander nieuws