Header image

Ontwerpvergunning RMS ter inzage

GROENLO - De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit voor de bioraffinagefabriek RMS op Laarberg in Groenlo met ingang van 11 april ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Iedereen kan in die periode schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. De stukken liggen onder andere ter inzage in de gemeentehuizen van Berkelland en Oost Gelre.


Het ontwerpbesluit betreft de aanvraag van RMS Groenlo BV voor het oprichten van een inrichting voor de bioraffinage mestvergisting/-verwerking op de locatie Ruiterweg / Laarberg in Groenlo.
 

De provincie Gelderland publiceert dit besluit digitaal op de landelijke website www.overheid.nl(externe link). Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen(externe link). Klik op de link onderaan de tekst. Vul vervolgens in de zoekbalk de naam ‘RMS Groenlo B.V.’ in.
 

De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland. Tevens kunt u terecht bij de provincie Gelderland. Daarvoor kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het e-mailadres wabo@odrn.nl(link stuurt een e-mail). Of u kunt bellen naar telefoonnummer (024) 751 77 00.
 

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl(link stuurt een e-mail), onder vermelding van het OLO-nummer 2873609 en/of het zaaknummer W.Z16.102147.03. U kunt alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit indienen als u een zienswijze heeft ingebracht en u belanghebbende bent.
 

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.
 

Het ontwerpbesluit RMS Groenlo omvat een groot aantal documenten, zo’n 100 stuks. Wij adviseren u om via de balie een afspraak te maken om de stukken in te zien. Dan kunnen wij zorgen dat u een kamer krijgt toegewezen waarin u alle rust en ruimte heeft om de stukken door te nemen.
 

U kunt een afspraak maken door te bellen naar het algemene nummer (0544) 39 35 35.
 

Overzichtstekening bioraffinagefabriek RMS

 Ander nieuws