Header image

Onderzoek naar blauwalg in de Groenlose Gracht

GROENLO - Waterschap Rijn en IJssel is gestart met een onderzoek naar blauwalgen in de Groenlose stadsgracht. De eerste stap is de plaatsing van een voor Nederland unieke meter die behalve allerlei basisgegevens ook het gehalte aan blauwalgen in het water meet.

Waterschap Rijn en IJssel doet in samenwerking met Gemeente Oost-Gelre onderzoek naar blauwalgen in de Groenlose stadsgracht. Op 13 april 2015  kwam een aantal landelijk vermaarde blauwalgspecialisten bij elkaar om zich samen te buigen over het blauwalgenprobleem in Groenlo. Vooruitlopend hierop was alvast de bijzondere meter geplaatst. De meter is vandaag in werking gesteld.

Continue blauwalgmeting
De meter meet naast standaard waarden ook het blauwalggehalte in het water. Voor Nederland is het bijzonder dat we hier nu continu en op afstand kunnen aflezen hoeveel blauwalgen er in het water zitten. Door deze gegevens te combineren met de andere metingen (temperatuur, zuurstofgehalte, zuurgraad en geleidingsvermogen) en aanvullende fosfaatmetingen krijgen we meer inzicht in hoe de blauwalgen zich ontwikkelen onder bepaalde omstandigheden. Dit is niet alleen fijn voor het waterschap maar ook de ondernemers, vissers, organisatoren en inwoners in Groenlo kunnen straks precies zien hoeveel blauwalgen er in het water zitten en of het dus verstandig is om er te gaan varen, vissen of  een evenement te organiseren. De komende weken controleert het waterschap of de metingen goed verlopen. Binnenkort  zijn de meetgegevens via de website van het waterschap te raadplegen.

Meer inzicht nodig
Tijdens de expertmeeting bleek dat meer inzicht nodig is om toe te werken naar een oplossing van het blauwalgprobleem in Groenlo. Door middel van een systeemanalyse hoopt het waterschap de komende tijd meer informatie te verkrijgen over de samenstelling van het water en van de (water)bodem. Het is bekend dat blauwalg goed gedijt in voedselrijke omstandigheden. Maar waar deze voedingstoffen in Groenlo precies vandaan komen is nog onduidelijk. Als we dat weten zijn we ook een stap dichterbij een oplossing.

De gracht als middelpunt van Groenlo
De gracht is belangrijk voor Groenlo. Er vaart een fluisterboot, het is een populaire stek voor vissers en er worden evenementen georganiseerd. Bovendien is de gracht beeldbepalend voor het stadsaanzicht. Blauwalgen kunnen hierbij verstorend werken. Het is niet helemaal te voorkomen dat er blauwalgen groeien in de gracht en dat hoeft ook niet. Blauwalg is een natuurlijk verschijnsel en veel activiteiten kunnnen ook bij aanwezigheid hiervan gewoon doorgaan. Het waterschap gaat de komende tijd met verschillende partijen kijken hoe de waterkwaliteit  en het watersysteem zo verbeterd kunnen worden dat blauwalgen minder ( vaak) voor overlast zorgen. Ook zal afstemming plaatsvinden over hoe ver we hierin moeten gaan en tegen welke kosten. Wanneer is het water schoon genoeg? Moet men er kunnen zwemmen of is af en toe blauwalg acceptabel.Ander nieuws