Header image

Mantelzorgbijeenkomst: ‘Levensboek maken’

LICHTENVOORDE - Op 19 december a.s. wordt voor mantelzorgers uit de gemeente Aalten een informatiemiddag georganiseerd. Onderwerp deze middag is het maken van een levensboek. De bijeenkomst wordt van 13.30 – 16.00 uur gehouden in Activiteiten Centrum De Pol aan de Polstraat 7 in Aalten. Als u voor een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger. Meestal gaat het om zorg voor een familielid, zoals partner, ouder, kind, broer of zus maar het kan ook gaan om zorg voor iemand uit uw vriendenkring of uit uw buurt. Als u mantelzorger bent voor iemand met dementie kan het communiceren als gevolg van de ziekte een probleem gaan vormen. Een levensboek kan hierbij dan ondersteuning bieden. In een levensboek verzamelt u foto’s en verhalen waarin het leven van de dementerende centraal staat. Samen aan het levensboek werken is een goede manier om met de dementerende in gesprek te blijven. Tijdens deze mantelzorgbijeenkomst krijgt u informatie en materiaal aangereikt om zelf met het levensboek aan de slag te gaan. Ook is er gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit te wisselen en aan het einde van de bijeenkomst is er de mogelijkheid om persoonlijk iets met de mantelzorgconsulent te bespreken. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Wel is opgave gewenst, dit kan tot 12 december a.s. door te bellen naar VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst wordt gehouden in Activiteiten Centrum De Pol, Polstraat 7, 7121 DH Aalten en is een initiatief van VIT. Voor meer informatie bel VIT-hulp bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of kijk op www.vithulpbijmantelzorg.nlAnder nieuws