Header image

Maatschappelijk initiatief met steun van het MenzisFonds

OOST GELRE - Heeft uw vereniging, stichting, coöperatie of andere niet-commerciële organisatie een goed idee op het gebied van leefkracht of zorg? En zoekt u daarvoor financiering? Dien dan een aanvraag in bij het MenzisFonds.


Kleinschalige maatschappelijke initiatieven maken de lokale samenleving sterker. Onlangs heeft Menzis daarom het MenzisFonds in het leven geroepen. Met dit fonds wil Menzis niet-commerciële organisaties aan financiering helpen voor hun goede zorg- of leefkracht-idee.
 

Via het fonds komt in de regio Achterhoek € 25.000 beschikbaar. Voor elk maatschappelijk initiatief hebben we maximaal € 5.000 aan budget. Menzis kan op die manier vijf projecten in de regio financieren. Naast het regionale fonds is er een landelijk fonds van € 30.000 voor grotere projecten (maximumbijdrage van € 10.000).
 

Tussen 26 maart en 20 mei 2018 kunnen organisaties hun aanvraag indienen bij het MenzisFonds. De ledenraad en leden van Menzis kiezen vervolgens - op basis van een aantal criteria - welke projecten het beste bijdragen aan leefkracht en zorg. Die projecten krijgen vervolgens financiering. Zowel verzekerden van Menzis als niet-verzekerden kunnen een beroep doen op het fonds.Ander nieuws