Header image

Achterhoeks Biogas, AGEM-café Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Naast de opwekking van stroom door zonnepanelen en door windmolens, is mestvergisting een manier om Achterhoekse energie op te wekken in de vorm van biogas of groene stroom. De Provincie Gelderland en de Achterhoekse gemeenten richten zich vooral op de grootschalige mestvergisting als het gaat om de gastransitie. De plannen van BVA voor een grootschalige mestvergister in Varsseveld zijn hier een voorbeeld van.

Tijdens het AGEM-café op woensdag 20 april in 't Zwaantje in Lichtenvoorde wordt de stand van zaken weergegeven rondom mestvergisting in de Achterhoek. Geïnteresseerde Achterhoekers, ervaringsdeskundigen en milieuorganisaties wisselen informatie en ervaringen met elkaar uit onder leiding van AGEM-directeur Guus Ydema. Dit café gaat vooral over de vraag "Waar staan we in de Achterhoek als het gaat om de inzet van grootschalige mestvergisting bij de productie van biogas?". In een volgend AGEM-café komt mestvergisting op de schaal van één of meer boerderijen aan bod.

Iedereen is welkom in het AGEM-café om te luisteren en om mee te praten. Je kunt jouw aanwezigheid kenbaar maken door een e-mail te sturen naar agemcafe@agem.nu. Indien je namens een organisatie komt verzoeken wij je de naam van de organisatie in de email te vermelden.

AGEM-café

Onderwerp:      Biogas d.m.v. grootschalige mestvergisting

Datum:             Woensdag 20 april 2016

Locatie:            Hotel Restaurant 't Zwaantje

                         Zieuwentseweg 1 Lichtenvoorde

Start:                20.00 uur

Einde:              21.30 uur. 

 Ander nieuws