Header image

Doetinchem komt met alternatief voor huishoudelijke hulp

DOETICNEHM - De gemeente Doetinchem biedt inwoners die nu gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) die afloopt op 30 juni, een alternatief tot het einde van het jaar. In de periode juli-december kunnen zij tegen een vergoeding van 7,50 euro per uur maximaal 2 uur per week huishoudelijke hulp kopen.

Zo overbrugt de gemeente voor deze inwoners de periode tot het nieuwe beleid voor huishoudelijke hulp in Doetinchem ingaat. De gemeente informeert deze inwoners hierover binnenkort per brief.

Rijksregeling
De aflopende Rijksregeling, de zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage, is in 2015 door het
kabinet in het leven geroepen als maatregel voor twee jaar om de werkgelegenheid in de zorg
te bevorderen. Mensen die al gebruik maakten van huishoudelijk hulp via de gemeente, maar
graag wat extra niet geïndiceerde hulp wilden, konden die hulp daarmee gesubsidieerd door
het Rijk tegen 5 euro per uur inhuren.

Tot 1 juli verlengd
Ook in Doetinchem werd aan de regeling meegedaan. Toen het Rijk de subsidiekraan
grotendeels dichtdraaide is nog besloten op eigen kosten de regeling te verlengen tot 1 juli.
Daarmee creëerde het college van burgemeester en wethouders extra tijd om te kijken of de
regeling, waar ongeveer 360 inwoners gebruik van maken op de een of andere manier voort te
zetten valt. In het nieuwe beleid voor huishoudelijke hulp 2018, dat het college op 8 juni
voorlegt aan de gemeenteraad, wordt een structureel vervolg voorgesteld. Ander nieuws