Header image

Doetinchem investeert in continuïteit en kwaliteit

DOETINCHEM - Gemeente Doetinchem investeerde het afgelopen jaar flink om maatschappelijke doelen te bereiken. Sinds de overheveling van een groot aantal zorgtaken van het rijk naar de gemeente is de begroting meer dan verdubbeld.

 

Het was een uitdaging om de gemeentefinanciën in balans te houden. Op een totaal van ruim 230 miljoen euro sluit de jaarrekening over 2016 met een nadeel van 4,4 miljoen euro.

Wethouder Henk Bulten: “Natuurlijk is het vervelend om met een nadeel af te sluiten, maar onze reserves hebben we de afgelopen jaren gevormd voor een tegenvaller als deze. We hebben stappen gezet om een aantal langlopende financiële vraagstukken op te lossen. Voor mij is het van belang dat we onze taken op een goede manier uitvoeren én dat we ons huishoudboekje over meerdere jaren op orde hebben en houden.” De tegenvaller vangt de gemeente op vanuit de reserves. Belangrijke oorzaken van het nadeel zijn onder andere de hogere uitgaven voor de grondexploitaties, jeugdhulp, de noodzaak om de voorzieningenpot voor toekomstige uitgaven aan te vullen en tegenvallende legesopbrengsten.

Goede basisvoorzieningen De jaarrekening biedt een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in het afgelopen jaar. De gemeente staat aan de lat als het gaat om goede basisvoorzieningen. De realisatie van Het Noorderlicht en het MFA Gaanderen springen daarbij het meest in het oog. De overheveling van een fors aantal zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeente, leverde de meeste onzekerheid op ten aanzien van de te verwachte kosten. De taken werden overgenomen met een door het Rijk opgelegde forse bezuiniging. Om toch met minder geld goede zorg te leveren is de gemeente een aantal taken anders gaan uitvoeren.

 

Zo heeft de pilot jeugd inmiddels geleid tot een nieuwe werkwijze voor de toegang tot jeugdzorg. Zichtbaar economisch herstel Op de Doetinchemse woningmarkt werd de opwaartse lijn van de economie zichtbaar; het aantal kavelverkopen is in het afgelopen jaar verdubbeld. De eerste fase van de nieuwe woonwijk Iseldoks is opgeleverd. Ook werd het bedrijventerrein De Huet gerevitaliseerd. De innovatie naar een duurzame economie is vastgelegd in het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030.

 

Het uitvoeringsprogramma daarvan leidde inmiddels tot een duurzame ‘zonneluifel’ bij het station en ook is de voorbereiding voor een zonnepark aan de Europaweg gestart.Ander nieuws