Header image

Annemieke Traag waarnemend burgemeester Doetinchem

DOETINCHEM - Mevrouw dr. Traag (Annemieke) wordt met ingang van 15 april 2016 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Doetinchem.

Mevrouw Traag (55 jaar, lid van D66, wonende te Wenum Wiesel) is vanaf september 2015 in dienst als senior adviseur bij BMC Advies.

Daarvoor was zij van 2011 tot  2015 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Van 2006 tot 2011 was mevrouw Traag secretaris-algemeen directeur Regio Twente en van 2003 tot 2006 secretaris-algemeen directeur regio Achterhoek.

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Doetinchem (fractievoorzitters, wethouders, gemeentesecretaris en griffier)  besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die is ontstaan per 23 maart jl. waarbij de heer N.E. Joosten bc tijdelijk is ontheven van zijn functie als burgemeester van Doetinchem.

 

Mevrouw Traag, heeft voorafgaande aan haar benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Doetinchem. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief over haar kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna hij besloten heeft haar te benoemen.

 

Mevrouw Traag is op 12 april 2016 beëdigd door de Commissaris van de Koning.Ander nieuws