Header image

SOPOW start Talenten Academie in Winterswijk

WINTERSWIJK - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW), een onderwijsstichting met acht openbare basisscholen, heeft de Talenten Academie opgezet. De Talenten Academie biedt een onderwijsprogramma bedoeld voor talentvolle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Er is gestart met ‘Talent Taal’. Binnenkort volgen nog meer programma’s op het gebied van sport, techniek en kunst en cultuur.

De acht openbare basisscholen van SOPOW werken samen aan de Talenten Academie. De lessen sluiten aan op het reguliere programma van school en vinden na schooltijd plaats. Pauline Boogerd, voorzitter College van Bestuur SOPOW: “Wij zijn van mening dat in ieder kind een uniek talent schuilt. Door de Talenten Academie krijgen leerlingen de kans hun talent volop te ontwikkelen.” De basisschool beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor de Talenten Academie. “Met ‘Talent Taal’ zijn wij gestart met een groep van 16 leerlingen en hebben nu al een wachtlijst.”

Talent Taal

Bij het programma ‘Talent Taal’ wordt de taalvaardigheid van de leerlingen vergroot. Zij worden ondersteund op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen, kennis van de wereld en studievaardigheden. Belangrijke vakken voor een succesvolle schoolloopbaan. “Het is een leuk lesprogramma, waarin boeiende en actuele thema’s aan bod komen en onder meer met kranten en tijdschriften wordt gewerkt. Het presenteren van de nieuw verworven kennis is een belangrijk onderdeel.”

Gratis onderwijsprogramma

Leerlingen gaan twee keer anderhalf uur na schooltijd naar de Talenten Academie en krijgen ook huiswerk. “Het is hard werken en dit vraagt natuurlijk om doorzettingsvermogen van de leerlingen, maar ook gemotiveerde ouders.” Onderwijs kost geld, maar SOPOW vindt het belangrijk dat getalenteerde kinderen zich kunnen ontwikkelen. “Deelnemen aan het lesprogramma is daarom gratis. Dit betekent niet dat deelname vrijblijvend is. Daarom is het belangrijk dat vooraf goed wordt nagedacht over deelname en we maken hier ook goede afspraken over met de ouders en leerlingen.”

SOPOW

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk heeft vier basisscholen in de kern, te weten De Schakel, De Kolibrie, Bargerpaske en Stegeman en vier basisscholen in de buurtschappen, te weten Kotten, Miste/Corle, ’t Waliën en Woold. De primaire taak van de stichting is te zorgen dat het onderwijs van hoge kwaliteit is. Daarnaast zijn elementen als zorgen voor veiligheid, een goede sfeer en wederzijds respect binnen de scholen belangrijke taken. Het beleid wordt gezamenlijk met het directieberaad en alle betrokkenen ontwikkeld. Er zijn 115 medewerkers werkzaam binnen de stichting en het onderwijs wordt verzorgd voor 1.500 leerlingen die grotendeels uit Winterswijk komen.Ander nieuws