Header image

Provinciaal geld voor nieuwe natuur in Beekvliet Borculo

BORCULO/BARCHEM - Gelderland betaalt de kosten voor het veranderen van landbouwgrond in het landgoed  Beekvliet naar vochtige heide en schraalland, kruiden- en faunarijk grasland en rivier-  en  beekbegeleidend  bos.  Het gaat om  een gebied van ruim 11 hectare landbouwgrond, dat in eigendom is van Natuurmonumenten. Door deze veranderingen wordt de natuur in het Natura 2000-gebied Beekvliet Stelkampsveld uitgebreid en versterkt.
 
Natuurmonumenten ontvangt niet alleen de subsidie voor het veranderen van landbouwgronden in natuur maar ook voor het juiste onderhoud van het nieuw ingerichte gebied.  In het verleden verpachtte Natuurmonumenten de grond. De agrariër is via de verplaatsingssubsidie van de provincie Gelderland verhuisd naar een andere locatie. Een deel van de vrijgekomen landbouwgronden blijft  beschikbaar voor de landbouw.
 
Natuurmonumenten is het bodemonderzoek gestart. Naar verwachting zullen de plannen voor de inrichting van de gronden over 1,5 jaar gereed zijn en start de uitvoering.
Het Natura 2000 gebied Beekvliet-Stelkampsveld tussen Barchem en Borculo is een afwisselend gebied van essen, graslanden, houtwallen, bosjes en heiden met vennen. Het is ook één van de laatste plekken waar schitterende bloemen als de grote muggenorchis en parnassia in het landschap te zien zijn. In dit gebied werkt de provincie Gelderland samen met veel partijen aan het behouden, uitbreiden of verbeteren van kalkmoerassen, blauwgraslanden en beekbegeleidende bossen. Ander nieuws